Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví (CZ)

Předmět se zabývá následujícími tématy – pojem design a jeho definice, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu, funkce designu. Design jako věda, proces designu, přístupy k designu, metody navrhování. Designérská analýza. Design a marketing, značková politika. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a kompozice. Ergonomie – definice, pojmy. Úloha a místo ergonomie v designu. Ergonomie na pracovišti. Člověk (pacient) – fyzické vlastnosti, rozměry, tělo člověka, počitky a vjemy, reflexy, psychologické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy, volní akt, motivace, výkonnost, organizace práce. Handicap. Člověk a zdravotnický výrobek. Pomůcky, nástroje a nářadí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy. Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení (barva, osvětlení, materiály). Univerzální design/ Design for all, 7 základních principů. Design zdravotnických zařízení, zásady tvorby designu ve zdravotnictví.

Tutorial 01 – Úvod do technického kreslení a kritického myšlení

 • Pojem design
 • Funkce a rozdělení design
 • Design jako věda
 • Praktická část: Úvod do technického kreslení, vytvoření objektu je SolidWorks

Tutorial 02 – Čep

 • Tělo čepu
 • Křížová spojka
 • Čep
 • Kroužek
 • Závlačka
 • Sestava

Tutorial 03 – Šrouby

 • Matička
 • Šroub
 • Sestava

Tutorial 04 – Injekční stříkačka

 • Tělo injekční stříkačky
 • Píst injekční stříkačky
 • Sestava injekční stříkačky
 • Tělo ojnice
 • Hlava pístu
 • Čep pro napojení
 • Sestava pístu motoru

Tutorial 05 – Newtonova kolébka

 • Stojan
 • Držáky na kyvadla
 • Kyvadlo skoulí
 • Sestava

Tutorial 06 – Soustružení

 • Soustružení
 • Vrtání
 • Frézování

Tutorial 07a – Newtonova kolébka

 • Pohybová studie

Tutorial 07b – Simulace namáhání

 • Simulace namáhání

Tutorial 08 – 3D tisk

 • Vytvoření modelu pro 3D tisk
 • Tiskárna: Original Prusa SL1S SPEED 3D printer
 • Tiskárna: 3D printer Original Prusa i3 MK3S+

Tutorial 09 – Pružina a vačka

 • Pružina
 • Vačka
 • Pohybová studie

Tutorial 10 – Skládání povrchů do 3D modelu

 • Lžíce
 • Gripy
 • 3D model pro odlévání

Tutorial 11 – Odlévání

 • Forma
 • Příprava, vyplnění pórů, separace
 • Míchání, lití, tuhnutí, aditiva

Tutorial 12 – Prototyp komplexního modelu

 • Kompilace
 • Praxe a funkčnost
 • Diskuze

Tutorial 12 – Komplexní projket

 • Lineární dávkovač
 • Sestava

Studentské projekty

 • Nemocniční lůžko
 • Kolečkové křeslo
 • Světla pro dentální kliniku

Příprava výuky byla podpořena grantem vnitřní soutěže číslo VS_1052208G004.